II Co 841/20

Sygn. akt: II Co 841/20

POSTANOWIENIE

 

Dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Starszy Referendarz Sądowy Ludmiła Kobylińska

w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2020 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym,

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela VPF III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotra Wintera o sygn. Km 394/16

na skutek wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora w postępowaniu egzekucyjnym dla spadkobierców dłużnika Anny Piechockiej w trybie art. 819 §2 kpc

 

postanawia:

oddalić wniosek

 

/~/ Ludmiła Kobylińska

 

Rejestr zmian dla: II Co 841/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-01-08
Publikacja w dniu:
2021-01-08
Opis zmiany:
b/d