II Co 697/19

 

 

sygn. akt II Co 697/19

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

                                                                              Poznań, dnia 12 października 2020 r.

 

Starszy Referendarz sądowy Ludmiła Kobylińska

 

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

 

w dniu 12 października 2020 r.

 

sprawy z wniosku wierzyciela Agromasz Sp. z o.o. z siedzibą w Domaradzu

 

przeciwko dłużnikowi Piotrowi Szczepańskiemu

 

o wyjawienie majątku

 

postanowił

 

umorzyć postępowanie.

 

 

 

St. Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r. wydanym w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawieszono postępowanie. Do chwili obecnej nie wniesiono o podjęcie zawieszonego postępowania.

 

             Zgodnie z treścią art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia  o zawieszeniu postępowania. Stosownie do treści art. 759 § 11 k.p.c., czynności zastrzeżone dla sądu mogą być wykonywane przez referendarza sądowego. Z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji (art. 182 § 4 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

 

Mając powyższe na uwadze, na postawie cytowanych przepisów, należało orzec w niniejszej sprawie jak w sentencji postanowienia.

 

           

 

St.Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

 

 

Rejestr zmian dla: II Co 697/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2020-10-13
Publikacja w dniu:
2020-10-13
Opis zmiany:
b/d