II Co 1281/20/Z

  Sygnatura akt II Co 1281/20/Z

       

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Romana Michalczaka przy udziale Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki - ze skargi na czynności komornika - Kmp 7/07,Km 1247/09,Kmp 17/06.

 

                                                ZARZĄDZENIE - ODPIS

 

1.         Na podstawie art. 3943 § 1 i § 2 pkt 2)  oraz § 3 kpc  zarządzam  pozostawienie zażalenia z dnia 5 lipca 2021r. (k. 95)  na postanowienie z dnia 16 czerwca 2021r. – oraz kolejnych pism składanych do sprawy II Co 1281/20 – w aktach, bez nadawania im dalszego biegu.

Zgodnie z art. 394 3 kpc  § 1 kpc Niedopuszczalne jest zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu.

§ 2  Za zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się:

1) drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie,

2) zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia

– chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.

§ 3. Zażalenie, o którym mowa w § 1, pozostawia się w aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności, w szczególności nie przedstawia się go do rozpoznania sądowi właściwemu. To samo dotyczy pism związanych z jego wniesieniem.

§ 4. O pozostawieniu zażalenia i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz – przy wniesieniu zażalenia.

§ 5 przepis art. 380 stosuje się odpowiednio).

 

 

Poznań, dnia 12 listopada 2021r.

                                                                                                                                                                                                                                              SSR Agnieszka Wilk-Klapczyńska

Rejestr zmian dla: II Co 1281/20/Z

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marta Walska
Dokument z dnia:
2021-11-17
Publikacja w dniu:
2021-11-17
Opis zmiany:
b/d