II Co 1267/18

 

 sygn. akt II Co 1267/18

POSTANOWIENIE

                                                                              Poznań, dnia 2 lipca 2019 r.

Starszy Referendarz Sądowy Ludmiła Kobylińska

w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 2 lipca 2019 r.

sprawy z wniosku Kandel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

przeciwko dłużnikowi Jakubowi Jurga

o wyjawienie majątku

postanowił

umorzyć postępowanie.

 

St. Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

 

Uzasadnienie

            Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. wydanym w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. zawieszono postępowanie.

            Strony do dnia 27 czerwca 2019 r. nie złożyły wniosku o podjęcie postępowania w sprawie.

            Zgodnie z art. 182 § 1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

            Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 177 § 1 pkt 5 i 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., postępowanie należało umorzyć.

           

           

St.Ref. sąd. Ludmiła Kobylińska

 

Pouczenie:

Od doręczonego postanowienia można wnieść skargę bezpośrednio do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu albo za pośrednictwem poczty, w terminie tygodniowym o dnia otrzymania. Nadanie pisma urzędowego jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: II Co 1267/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Okoniewska
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d