II Co 1163/19

Treść ogłoszenia:

 

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II Co 1163/19 ogłasza o ustanowieniu kuratora dla dłużnika Willa – Mar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w którego zarządzie zachodzą braki uniemożliwiające działanie spółki, w osobie adwokata Tomasza Henclewskiego, ul. Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Jerzego Fligiela prowadzonym w sprawie o sygn. akt KM 786/11 przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotra Wintera”.

 

St. Referendarz Sądowy

Łukasz Zabłocki

Rejestr zmian dla: II Co 1163/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mańczak
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
b/d