I WSC 1/18

Sygn. akt I WSC 1/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Karol Resztak

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia w Poznaniu

sprawy Zofii Przybył

ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenie

postanawia:

ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu Tomasza Lechert – następcy prawnego Jakuba Przybył, kuratora w osobie asystenta sędziego Aleksandry Rajewskiej.

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                   SSR Karol Resztak

Rejestr zmian dla: I WSC 1/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2019-08-08
Publikacja w dniu:
2019-08-08
Opis zmiany:
b/d