I Ns 994/21

 „Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że dnia 16 listopada 2021 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Alicji Miszuta, zmarłej w dniu 25 sierpnia 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałej os. Rusza 134/24, 61-245 Poznań. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

ref.sąd. Aleksandra Rajewska

Rejestr zmian dla: I Ns 994/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-11-23
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Opis zmiany:
b/d