I Ns 973/20

I Ns 973/20                                                                                          Poznań, dnia 09.05.2022.

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 9 maja 2022 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zdzisławie Józefiaku, zmarłym 18 marca 2019 r. w Poznaniu i tam ostatnio stale zamieszkałym (nr PESEL 52122304151). Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

/-/ ref. sąd. Dominika Szwyndrak

Rejestr zmian dla: I Ns 973/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2022-05-19
Publikacja w dniu:
2022-05-19
Opis zmiany:
b/d