I Ns 895/20

2021-09-07

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że dnia 18 sierpnia 2021 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Różańskim, zmarłego dnia 20 lipca 2017 roku w Poznaniu (nr PESEL 57050809776), ostatnio stale zamieszkałego w Koziegłowach. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 895/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2021-09-07
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-07
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Opis zmiany:
b/d