I Ns 872/19

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że dnia 27 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Michale Solarek, zmarłego dnia 16 grudnia 2011 roku w Poznaniu (nr PESEL 77110304292), ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”;

Rejestr zmian dla: I Ns 872/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-02-11
Publikacja w dniu:
2020-02-11
Opis zmiany:
b/d