I Ns 824/20

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 824/20 toczy się postępowanie z wniosku Jędrzeja Banaszaka o stwierdzenie nabycia spadku po Jolancie Leonhard, nazwisko rodowe Młyńczak, córce Józefa i Marii, zmarłej 5 września 2020 r. w miejscowości Psarskie, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Poznaniu. Sąd wzywa spadkobierców Jolanty Leonhard aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego, do sprawy I Ns 824/20 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Jolancie Leonhard, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionej.

Rejestr zmian dla: I Ns 824/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2022-11-21
Publikacja w dniu:
2022-11-21
Opis zmiany:
b/d