I Ns 811/18 - zarządzenie

Zarządzenie

 Dnia 3 lipca 2019 r.

 

Referendarz Sądowy w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu: Stanisław Koc

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku Damiana Rupocińskiego

przy uczestnictwie następców prawnych Krzysztofa Milera

o złożenie do depozytu

zarządza:

  1. ustanowić kuratora procesowego w osobie r.pr. Kamila Płowucha adres: ul. Ku Cytadeli 2/7, 61-719 Poznań dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli – spadkobierców Krzysztofa Milera, którym przysługuje odszkodowanie od Krzysztofa Milera ustalone na kwotę 757 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem) zgodnie z pkt 3 wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 r. (sygn. akt VI K 783/13), następnie zmienionym w zakresie pkt 3 wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XVII Wydział Karny Odwoławczy z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt XVII Ka 240/15),

 

 

ref.sąd. Stanisław Koc

Rejestr zmian dla: I Ns 811/18 - zarządzenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d