I Ns 811/18 - ogłoszenie

Sygn. akt I Ns 811/18

 

OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 811/18 z wniosku Damiana Rupocińskiego o zezwolenie na złożenie przedmiotu  świadczenia do  depozytu  sądowego

ogłasza, że:

 

postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 r. sygn. akt I Ns 811/18 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zezwolił Damianowi Rupocińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 757,00 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) tytułem naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Krzysztofa Milera zgodnie z pkt 3 wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 r. (sygn. akt VI K 783/13), następnie zmienionym w zakresie pkt 3 wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XVII Wydział Karny Odwoławczy z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt XVII Ka 240/15) oraz ustalił, że powyższa  kwota  winna  być  wypłacona  spadkobiercom Krzysztofa Milera na ich wniosek, po wykazaniu nabycia spadku po zmarłym i w częściach w jakich spadek nabyli; Wnioskodawca Damian Rupociński wskazał, że nie zna spadkobierców Krzysztofa Milera;

 

Na podstawie art. 4 ust 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów  (Dz. U. z dnia 21 listopada 2006 roku nr 208, poz. 1537) wzywa się spadkobierców Krzysztofa Milera do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, po wykazaniu nabycia spadku po zmarłym i w częściach w jakich spadek nabyli, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

                                                                      Ref. sąd. Stanisław Koc

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: I Ns 811/18 - ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d