I Ns 74/21

I Ns 74/21

 

OGŁOSZENIE:

 

„Postanowieniem wydanym dnia 3 września 2021 roku przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny (sygn. akt I Ns 74/21) zezwolono wnioskodawcy Jackowi Malanowskiemu  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 800 zł (osiemset złotych) z tytułu czynszu za dzierżawę działki położonej w Kórniku o pow. ok. 400 m2, stanowiącej mniejszą część całej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1D/00019249/5, przylegającej do nieruchomości przy ul. Stodolnej 84, za okres od 2020 r. do 2021 r. zgodnie z umową  z 7 sierpnia 1998 r., z tym zastrzeżeniem, że depozyt może być wypłacony Jolancie Spychale lub jej następcom prawnym po wykazaniu następstwa prawnego.”

Rejestr zmian dla: I Ns 74/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-30
Publikacja w dniu:
2021-09-30
Opis zmiany:
b/d