I Ns 682/18

ZARZĄDZENIE

Dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w Wydziale I Cywilnym Dominika Szwyndrak

po rozpoznaniu 9 kwietnia 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Grażyny Palmowskiej

przy udziale Bolesławy Duszyńskiej, Marka Duszyńskiego i Juliusza Gomułki

o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Przybył 

na podstawie art. 144 kpc

  1. dla uczestnika Marka Duszyńskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Macieja Rozmarynowskiego dla reprezentowania interesów uczestnika w postępowaniu z wniosku Grażyny Palmowskiej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Alinie Przybył , toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydziałem I Cywilnym, sygn. akt I Ns 682/18;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, budynku Urzędu Gminy Osiecznicy oraz na stronie internetowej tutejszego Sądu o ustanowieniu kuratora.

 

Referendarz sądowy

Dominika Szwyndrak

Rejestr zmian dla: I Ns 682/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
b/d