I Ns 612/21

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygnaturze I Ns 612/21 sąd wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Marianowi Szkudlarkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu pożyczki płatnej w ratach, terminach i na warunkach określonych w oświadczeniu z dnia 24 maja 1988 r., zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta  o nr KW PO2P/00077540/8, wpisaną na rzecz Banku Spółdzielczego Swarzędzu (KRS: 0000173216). Sąd wzywa następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu do odbioru świadczenia.

Rejestr zmian dla: I Ns 612/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2021-09-17
Publikacja w dniu:
2021-09-17
Opis zmiany:
b/d