I Ns 580/20

„Postanowieniem wydanym dnia 30 lipca 2021 roku przez referendarza sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny (sygn. akt I Ns 580/20) zezwolono wnioskodawczyni Jadwidze Jadłowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.800 zł (szesnaście tysięcy osiemset złotych) tytułem obowiązku naprawienia szkody polegającego na zapłacie na rzecz spadkobierców Władysławy Pawlak kwoty 16.000 zł oraz na rzecz spadkobierców Henryka Plamowskiego kwoty 800 zł, orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 04.02.2020 r. w sprawie VI K 1252/19; depozyt może być wydany spadkobiercom Władysławy Pawlak i henHenryka Plamowskiego, po wylegitymowaniu się przez nich prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia oraz wykazaniu tożsamości;

Rejestr zmian dla: I Ns 580/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-07-30
Publikacja w dniu:
2021-09-16
Opis zmiany:
b/d