I Ns 580/20

Sygn. akt. I Ns 580/20

 

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                    Dnia 30 lipca 2021 r.  

 

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziale I Cywilnym w osobie Aleksandry Łazar

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Jadwigi Jadłowskiej

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

zarządza:

ustanowić dla nieznanych spadkobierców Władysławy Pawlak zmarłej dnia 28.06.2015 r. oraz Henryka Plamowskiego zmarłego dnia 25.04.2014 r. - którym przysługuje wobec wnioskodawczyni Jadwigi Jadłowskiej wierzytelność w łącznej kwocie 16.800 zł wynikająca z prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 04.02.2020 r. (sygn. akr VI K 1252/19), mocą którego nałożono na Jadwigę Jadłowską obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz spadkobierców Władysławy Pawlak kwoty 16.000 zł oraz na rzecz spadkobierców Henryka Plamowskiego kwoty 800 zł - kuratora w osobie radczyni prawnej Katarzyny Hensler-Kuczyńskiej.

 

                                                                                        St. Ref. sąd. Aleksandra Łazar

 

Rejestr zmian dla: I Ns 580/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-07-30
Publikacja w dniu:
2021-09-16
Opis zmiany:
b/d