I Ns 548/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 31 stycznia 2019 r.

 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w Wydziale I Cywilnym Dominika Szwyndrak

po rozpoznaniu 31 stycznia 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Varsovia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przy udziale Marty Kanii

o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Koźmińskim 

na podstawie art. 144 kpc

  1. dla uczestników Dariusza Koźmińskiego i Krzysztofa Kanii, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Macieja Rozmarynowskiego dla reprezentowania interesów tych uczestników w postępowaniu z wniosku Varsovia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Koźmińskim, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydziałem I Cywilnym, sygn. akt I Ns 548/17;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym oraz budynku Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Gminy Rokietnica o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu wniosku od upływu jednego miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

 

Referendarz sądowy

Dominika Szwyndrak

Rejestr zmian dla: I Ns 548/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
b/d