I Ns 539/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 3 grudnia 2018 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

w Wydziale I Cywilnym Dominika Szwyndrak

po rozpoznaniu 3 grudnia 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Zbigniewa Zbąskiego, Angeliki Hańczyk, Renaty Jadwigi Witczak, Anny Matuszewskiej, Jerzego Pytlewskiego, Barbary Swałtek, Elizabeth Jaworski, Andrzeja Mariana Nowaka, Natalii Chojnackiej, Moniki Anny Fikus

przy udziale Andrzeja Dzwoniarka i Joanny Anity Dzwoniarek

o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Dzwoniarek i Jadwidze Dzwoniarek

na podstawie art. 144 kpc

  1. dla uczestników Andrzeja Dzwoniarka i Joanny Anity Dzwoniarek, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Macieja Rozmarynowskiego;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym oraz budynku Urzędu Miasta Gdyni i Urzędu Miasta Białegostoku o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono i jej przedmiotu;
  3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu wniosku od upływu jednego miesiąca od dnia wywieszenia obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

 

Referendarz sądowy

Dominika Szwyndrak

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: I Ns 539/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2019-08-13
Publikacja w dniu:
2019-08-13
Opis zmiany:
b/d