I Ns 538/20

Sygn. akt I Ns 538/20

POSTANOWIENIE 

Dnia 04 grudnia 2020r. 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie:

         Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2020r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Ireny Klorek

o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Klorek

postanowił:

 

na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc zawiesić postępowanie w sprawie z uwagi na zgon Ireny Klorek

 

                                                                                                                                                                         Sędzia Katarzyna Franc

 

POUCZENIA

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie,
  2. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia
    z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu)

zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

  1. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia.
  2. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

 

 

Rejestr zmian dla: I Ns 538/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2022-08-04
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Opis zmiany:
b/d