I Ns 482/19 zarzadzenie

ZARZĄDZENIE

 

                                                                                                      Poznań, 2 września 2021 r.  

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziale I Cywilnym Dominika Szwyndrak

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Powiatu Poznańskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

przy udziale Teresy Staniek, nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców wierzyciela Zbigniewa Staniek reprezentowanych przez kuratora

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

zarządza:

ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców wierzyciela Zbigniewa Staniek, któremu przysługuje w stosunku do wnioskodawcy wierzytelność w kwocie 357,60 zł stanowiąca odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości (w udziale wynoszącym 1043/59991 części) położonej w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Więckowice, ark. mapy nr 4, działka nr 245/3, o pow. 0,0120 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00134895/2 - kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Hensler-Kuczyńskiej (ul. Wspólna 7, 62 – 070  Konarzewo).

Referendarz sądowy

Dominika Szwyndrak

Rejestr zmian dla: I Ns 482/19 zarzadzenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-30
Publikacja w dniu:
2021-09-30
Opis zmiany:
b/d