I Ns 456/19 depozyt

OGŁOSZENIE

 

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 456/19 z wniosku Romana Szarolety o zezwolenie na złożenie przedmiotu  świadczenia do  depozytu  sądowego

ogłasza, że:

 

postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. sygn. akt I Ns 456/19 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zezwolił Romanowi Szarolecie na  złożenie  do  depozytu sądowego kwoty  50,00 zł  (pięćdziesiąt złotych zero groszy)  tytułem  zapłaty  roszczenia na  rzecz następców prawnych Banku Spółdzielczego w Swarzędzu,  zabezpieczonego  hipoteką  umowną zwykłą na  nieruchomości  położonej  w miejscowości Garby gmina Swarzędz (działki numer 177/2, 113/1, 113/2 i 98), wpisanej w  księdze  wieczystej  o  numerze  KW PO2P/00080495/1 prowadzonej  przez  Sąd Rejonowy w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,  z  tym  zastrzeżeniem,  że powyższa  kwota  winna  być  wypłacona  podmiotowi,  który  wykaże  na  podstawie  stosownych  dokumentów,  iż  jest  następcą  prawnym Banku Spółdzielczego w Swarzędzu; dłużnik Roman Szaroleta zrzeka się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia  z depozytu, a kwota złożona do depozytu sądowego może być z niego wydana osobom uprawnionym bez spełnienia warunków dodatkowych.

 

Sąd wzywa uprawnionego do odbioru depozytu.

 

Ref. sąd. Stanisław Koc

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: I Ns 456/19 depozyt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d