I Ns 357/16

Wezwać uprawnionych - spadkobierców Kazimiery i Stanisława Stachowiaków do odbioru depozytu sądowego w kwocie 3.117,00,00 zł (trzy tysiące sto siedemnaście złotych zero groszy) tytułem odszkodowania przyznanego Kazimierze i Stanisławowi Stachowiak za nieruchomość stanowiącą działkę nr 54/1 o pow. 11 m2, ark. mapy 23, obręb Lasek dla której prowadzona jest księga wieczysta PO2P/00049910/8 - zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.290.2011 z dnia 28 grudnia 2015r. – złożonego w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 18.09.2017r. w sprawie I Ns 357/16 - w terminie 3 lat od dnia odebrania wezwania lub wywieszenia na tablicy informacyjnej, stronie internetowej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu.

 

Rejestr zmian dla: I Ns 357/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d