I Ns 356/16

Wezwać uprawnionych - spadkobierców Ludwiki Gmerek do odbioru depozytu sądowego w kwocie 5.885,00 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) tytułem odszkodowania przyznanego Ludwice Gmerek za nieruchomość stanowiącą działkę nr 164 o pow. 70 m2, ark. mapy 21, obręb Lasek dla której prowadzona była księga wieczysta KW Tom XIV karta 427 - zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.466.2011 z dnia 28 grudnia 2015r. – złożonego w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25.04.2016r. w sprawie I Ns 356/16 - w terminie 3 lat od dnia odebrania wezwania lub wywieszenia na tablicy informacyjnej, stronie internetowej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu.

Rejestr zmian dla: I Ns 356/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d