I Ns 345/17

 „Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 345/17 toczy się postępowanie z wniosku Konrada Burzyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Burzyńskim, synu Andrzeja i Marjanny, zmarłym 24 listopada 1931 r. w Poznaniu ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu. Sąd wzywa spadkobierców Franciszka Burzyńskiego aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego, do sprawy I Ns 345/17 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Franciszku Burzyńskim, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionym. W skład spadku wchodzi między innymi udział w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Gnieźnieńskiej o pow. 780 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.”

Rejestr zmian dla: I Ns 345/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2017-12-28
Publikacja w dniu:
2017-12-28
Opis zmiany:
b/d