I NS 340-19

2021-06-10

Sygn. akt I Ns 340/19                                                                                                                                 

POSTANOWIENIE

Dnia 22 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie:

   Przewodniczący:      asesor sądowy Maja Gorazdowska

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Święty Wojciech Dom Medialny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

przy udziale Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu, Jana Wosewicza, Haliny Wosewicz, Grzegorza Jabłońskiego, Dariusza Barłoga, Aleksandry Rosadzińskiej-Lange, Zbigniewa Langego, Ryszarda Kubiaka, Krystyny Michalskiej, Marka Michalskiego, Jolanty Marzec, Bronisława Marca, Krystyny Leśnierowskiej, Grzegorza Leśnierowskiego, Aleksandra Marii Larek, Hilary Jana Larka, Jolanty Kaźmierczak, Henryki Kaczmarek, Dawid Andrzeja Grygiera, Małgorzaty Sypniewskiej, Wiesława Struga, Bożeny Lange-Strug, Romualdy Frąckowiak, Anny Frąckowiak, Agnieszki Heimrath, Pawła Heimratha, Doroty Weiss, Wandy Guziałek, Pawła Słodownika, Klaudii Działak, Bogumiła Czaplewskiego, Hanny Czaplewskiej, Anety Słodownik, Sylwii Błaszyk, Piotra Błaszyka, Urszuli Rosik, Kazimierza Rosika, Danuty Marii Walczak, Andrzeja Czesława Walczaka, Mirosławy Kazimiery Kolasy, Agnieszki Marii Jańskiej, Marcina Stefana Jańskiego, Tomasza Działaka

o ustanowienie drogi koniecznej

postanawia:

  1. oddalić wniosek o podjęcie postępowania, albowiem nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania, a wnioskodawca nie dokonał czynności wymaganej, dla dopełnienia której postępowanie zostało zawieszone;
  2. na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie;
  3. na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. uznać, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty postępowania zawiązane ze swym udziałem w sprawie w zakresie dotychczas poniesionym;
  4. nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciążyć wnioskodawcę w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

as. sąd. Maja Gorazdowska

 

  

 

Rejestr zmian dla: I NS 340-19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-06-10
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Opis zmiany:
b/d