I Ns 229/19

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza, że 6 listopada 2019  roku wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Grzegorzu Kordylewskim (synowi Ignacego i Urszuli), zmarłym w dniu 22 października 2013 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu (nr PESEL 57112213372); Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

ref.sąd. Stanisław Koc

Rejestr zmian dla: I Ns 229/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2019-12-02
Publikacja w dniu:
2019-12-02
Opis zmiany:
b/d