I Ns 1877/13

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1877/13 z wniosku Miasta Luboń - Burmistrza Miasta Luboń o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

ogłasza, że postanowieniem z dnia 16 grudnia 2013 r., sygn. akt I Ns 1877/13, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zezwolił Miastu Luboń na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.642,75 zł (trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy), stanowiącej kwotę, która została przyznana na rzecz Heleny Mikołajczak tytułem odszkodowania za udział wynoszący ¼ części nieruchomości działki nr 31/2, 31/3, 34/2, arkusz mapy 18, obręb Lasek zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr GN.N.683.435.2011 z dnia 28 czerwca 2013r., z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota winna być wypłacona spadkobiercom Heleny Mikołajczak o ile zgłoszą się i wykażą uprawnienia do nabycia spadku po spadkodawcy Helenie Mikołajczak.

Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian dla: I Ns 1877/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2021-04-29
Publikacja w dniu:
2021-04-29
Opis zmiany:
b/d