I Ns 183/15

na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 4 i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. nr 2006.208.1537 z dnia 21.11.2006 r. z późn. zm.) dokonać wezwania o następującej treści:

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wzywa spadkobierców Marii Świerkowskiej i Michała Świarkowskiego, ostatnio stale zamieszkałych w Luboniu przy ul. Dolnej 4 do odbioru depozytu sądowego w łącznej kwocie 7.908 zł – złożonego w tutejszym sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie I Ns 183/15 - w terminie 3 lat od dnia odebrania niniejszego wezwania lub wywieszenia na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu pod rygorem likwidacji depozytu”

Rejestr zmian dla: I Ns 183/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2020-09-02
Publikacja w dniu:
2020-09-02
Opis zmiany:
b/d