I Ns 1723/12

Na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów  (Dz. U. z dnia 21 listopada 2006 roku) wzywa się Łucję Ignatowicz,  Bank  Ludowy  w  Swarzędzu,  Zofię  Fromm,  Stanisława  Fromm,  Marię   Fromm,  kupca  Pl.  Salingera,  Kazimierza  Stachowiaka,  Skarb  Państwa,  Kasę  Sądu  Grodzkiego  w  Poznaniu,  Kasę  Sądu Okręgowego  w  Poznaniu,  którym  przysługują  prawa  wynikające  z  hipotek  wpisanych  przed  rokiem  1939  w  księdze  wieczystej  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  -  Stare  Miasto  PO2P/00025442/2 lub ich następców prawnych, którzy wykażą swe uprawnienia do odbioru depozytu sądowego w kwocie 0,17 zł złożonego w tutejszym Sądzie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 1 lipca 2014 r. roku w sprawie sygn. akt: I Ns 1723/12 w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej tutejszego Sądu – pod rygorem likwidacji depozytu

Rejestr zmian dla: I Ns 1723/12

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
b/d