I Ns 1565/13

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1565/13, postanowieniem z dnia 8 listopada 2013r., zezwolił "APP Bołcharewska, Roszak, Szczepaniak - Nieruchomości" Sp. j. na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) tytułem zapłaty świadczenia na rzecz wierzyciela Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A. w Poznaniu zabezpieczonego wpisem hipoteki  na nieruchomości położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO2P/00114007/2, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota winna być wypłacona na wniosek uprawnionego następcy prawnego Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A., który wykaże swe uprawnienie lub innego podmiotu uprawnionego na podstawie przedłożonych dokumentów do żądania spłaty wierzytelności zabezpieczonej wskazaną hipoteką, a dłużnik "APP Bołcharewska, Roszak, Szczepaniak - Nieruchomości" Sp. j. zrzeka  się uprawnienia do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu. Sąd wzywa uprawnionego do odbioru depozytu.

Rejestr zmian dla: I Ns 1565/13

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2022-11-21
Publikacja w dniu:
2022-11-21
Opis zmiany:
b/d