I Ns 148/17

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 148/17 toczy się postępowanie z wniosku Wandy Dzwonkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Benedykcie Reginie Kozak, córce Józefa i Marii, zmarłej 15 czerwca 2016 r. w Inowrocławiu ostatnio stale zamieszkałej w Inowrocławiu. Sąd wzywa spadkobierców Benedykty Reginy Kozak aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego, do sprawy I Ns 148/17 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Benedykcie Reginie Kozak, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionej. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.”

Rejestr zmian dla: I Ns 148/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-04-29
Opis zmiany:
b/d