I Ns 1237/19/Sz

I Ns 1237/19/Sz

 OGŁOSZENIE:

 

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu informuje, że w dniu
3 września 2021 r. zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawczyni Marii Helenie Adamczak zmarłej 5 maja 2011 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. Sąd poucza, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

  

Rejestr zmian dla: I Ns 1237/19/Sz

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-29
Publikacja w dniu:
2021-09-29
Opis zmiany:
b/d