I NS 1002-20

2021-07-22

Sygn. akt. I Ns 1002/20

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 01 czerwca 2021 r.  

Starszy Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziale I Cywilnym w osobie Aleksandry Łazar

po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2021 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bernarda Wiciaka

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

zarządza:

ustanowić dla nieznanych wierzycieli - spadkobierców Józefa Wiciaka - kuratora w osobie radcy prawnego Kamila Płowuchy.

 

                                                                                        St. Ref. sąd. Aleksandra Łazar

Rejestr zmian dla: I NS 1002-20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-07-22
Publikacja w dniu:
2021-07-22
Opis zmiany:
b/d