I Ns 558/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział I Cywilny zawiadamia, iż pod sygn. I Ns 558/17/0 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Jałoszyńskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości w postaci odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 1 położonego na parterze budynku przy ul. Miłowita 6 w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr P02P/00058516/2 wraz z udziałem w wysokości 1/2 część we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr P02P/00057663/0 - znajdującej się w posiadaniu Stanisławy Jałoszyńskiej, co do której jako właściciele w księdze wieczystej KW nr P02P/00058516/2 wpisane są Marianna Pacyńska i Irena Józkowiak.

Sąd wzywa następców prawnych tabularnych właścicieli, aby w ciągu  3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali, że przysługuje im prawo własności w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

 

 

Rejestr zmian dla: I Ns 558/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2019-04-26
Publikacja w dniu:
2019-04-26
Opis zmiany:
b/d