I Nc 916/19

Sygnatura akt I Nc 916/19

VI Nc-e 34007/19

ZARZĄDZENIE

 

Poznań, dnia 29 września 2020 r.

 

 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Referendarz sądowy Katarzyna Dolata w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2020 r.

sprawy z powództwa PKP Intercity S.A. z siedzibą w Wraszawie

przeciwko Mirosławowi Głowackiemu

zapłatę 1 415,00 zł

 

zarządza:

„Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza ustanowienie w dniu 29 września 2020 r. dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mirosława Głowackiego kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Katarzyny Hensler - Kuczyńskiej, dla reprezentowania interesu pozwanego w postępowaniu z powództwa PKP Intercity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o zapłatę, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydziałem I Cywilnym, sygn. akt I Nc 916/19”.

 

                                                                                                                                                       Referendarz sądowy

                                                                                                                                                          Katarzyna Dolata

Rejestr zmian dla: I Nc 916/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-10-01
Publikacja w dniu:
2020-10-01
Opis zmiany:
b/d