I Nc 391/20

POSTANOWIENIE

 

Poznań, 1 września 2020 r.

 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący :   asesor sądowy Robert Sobiecki

po rozpoznaniu 1 września 2020 r. w Poznaniu

na  posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

przeciwko Remigiuszowi Mitkowi

o zapłatę

 

postanawia:

 

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 1391 § 2 kpc.

 

                                                                                                      as. sąd. Robert Sobiecki

 

 

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu). Zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

Rejestr zmian dla: I Nc 391/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2020-09-02
Publikacja w dniu:
2020-09-02
Opis zmiany:
b/d