I Nc 1702/20

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza ustanowienie w dniu 23 lipca 2020 r. dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Małgorzaty Tuchockiej kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Katarzyny Hensler - Kuczyńskiej, dla reprezentowania interesu pozwanej w postępowaniu z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę, toczącej się przed Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydziałem
I Cywilnym, sygn. akt I Nc 1702/20

Ref. sąd. Aldona Zbaraszewska

Rejestr zmian dla: I Nc 1702/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Kozłowska
Dokument z dnia:
2020-07-27
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Opis zmiany:
b/d