I N 224/21

„Dnia 11 lutego 2021 roku do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziału I Cywilnego wpłynął wykaz inwentarza złożony przez Bożenę Dykier po Andrzeju Dykier, zmarłym dnia 06.12.2020 r. w Poznaniu  (numer PESEL 51100900411), ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 29 D/64.

Jednocześnie Sąd poucza, że:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

- osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I N 224/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-14
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Zuzanna Kałużna
Dokument z dnia:
2021-09-14
Publikacja w dniu:
2021-09-14
Opis zmiany:
b/d