I C 891/19

Sygn. akt I C 891/19

POSTANOWIENIE

 

Dnia 08 października 2021r.

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 08 października 2021r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  powództwa Jarosława Jankowskiego

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

o zapłatę kwoty 3.000 zł

postanawia:

na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 kpc umorzyć postępowanie

 

                                                                                                             Sędzia Katarzyna Franc

 

POUCZENIE

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie,
  2. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia
    z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu)

zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

  1. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia.
  2. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

Rejestr zmian dla: I C 891/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Natalia Przybylska
Dokument z dnia:
2021-10-14
Publikacja w dniu:
2021-10-14
Opis zmiany:
b/d