I C 306/20

sygn.akt. I C 306/20

POSTANOWIENIE

 

Poznań, 4  lutego 2021 r.

 

 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Joanna Mataczyńska

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2021 r. w Poznaniu

na  posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie

przeciwko Irenie Skowrońskiej

o wydanie rzeczy ruchomej

 

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. w zw. z art. 1391 § 2 k.p.c.

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      SSR Joanna Mataczyńska

 

 

 

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie,
  2. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia
    z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu)

zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.

  1. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia.
  2. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

Rejestr zmian dla: I C 306/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2021-04-29
Publikacja w dniu:
2021-04-29
Opis zmiany:
b/d