I C 1620/18

Sygn. akt I C 1620/18

(poprzednio V C 4499/17)

POSTANOWIENIE

 

Dnia 09 czerwca 2020r.

 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie:

         Przewodnicząca Sędzia Katarzyna Franc

po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2020r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Jana Dworczaka

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

o ustalenie

postanowił:

 na podstawie art. 174 § 1 pkt. 1 kpc zawiesić postępowanie w sprawie

 

                                                                                 Sędzia Katarzyna Franc

 

 

 

  1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie,
  2. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia
  3. z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu)zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem.
  4. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia.Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia. 

Rejestr zmian dla: I C 1620/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2020-06-23
Publikacja w dniu:
2020-06-23
Opis zmiany:
b/d