I C 1475/19

 POSTANOWIENIE

 

Dnia 25 lipca 2020 r.

 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Robert Sobiecki

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2020 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Itforbusiness Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu

przy interwencji ubocznej Miasta Poznania

przeciwko Marcie Tegeler i Dagmarze Pietlickiej

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

postanawia:

  1.  umorzyć postępowanie,
  2. zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kwotę 100 uiszczoną tytułem połowy uiszczonej opłaty sądowej od pozwu
  3. oddalić wniosek interwenienta ubocznego Miasta Poznania o przyznanie zwrotu kosztów procesu.

 

as. sąd. Robert Sobiecki

 

 

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (termin ten uważa się za zachowany gdy zażalenie zostanie w nim złożone bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu). Zażalenie może zostać złożone wyłącznie gdy strona wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy złożyć w terminie 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie kwotą 100 zł – opłata ta jest zaliczana na poczet opłaty od zażalenia i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy strona nie wnosi zażalenia.

Rejestr zmian dla: I C 1475/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Małgorzata Michalak
Dokument z dnia:
2020-09-02
Publikacja w dniu:
2020-09-02
Opis zmiany:
b/d