E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) prowadzi VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie.

System dostępny na stronie tego sądu służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzuli wykonalności.

Przejdź na stronę e - Sądu


Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), w tym udostępnianie akt w trybie § 272 b ust. 5 regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonują w tut. Sądzie Wydział I i V Cywilny. Tam również można zasięgnąć wszelkich informacji.

Dodatkowe informacje :
Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rejestr zmian dla: E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji