Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu - Lidia Baszczyńska

61 647 36 04 (sekretariat)

Na podstawie art.21§ 1, art. 31a § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dyrektor sądu jest organem sądu, który:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy;
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostkiw zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych,  asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;
  • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu , na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej;
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
  • dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2016-11-29
Publikacja w dniu:
2016-11-29
Opis zmiany:
b/d