Czytelnie akt

Czytelnie akt mieszczą się w budynku przy :

 • Al. Marcinkowskiego 32 - pokój nr 29 (parter)
 • ul. Chlebowa 4/8 - hol (parter)

Godziny urzędowania

Czytelnia akt w budynku przy Al. Marcinkowskiego 32

  6164 09 000 wew. 3 i ponownie 1

W czytelni akt udostępniane są (osobom uprawnionym) akta spraw zakończonych (przechowywanych w Archiwum Zakładowym tutejszego Sądu) oraz akta spraw sądowych rozpoznawanych przez Wydziały :

 • I Cywilny
 • II Cywilny
 • III Karny
 • IV Rodzinny i Nieletnich
 • V Cywilny
 • VI Karny
 • akta archiwalne Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, za wyjątkiem akt rejestrowych

W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami, zalecane jest zamawianie akt z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez zakładkę „Umów wizytę” (https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/umow-wizyte,m,m2,283) lub przesyłając wniosek na adres e-mail.

Szczegółowy zakres zadań Czytelni akt określa Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu opublikowany na stronie tut. Sądu w zakładce „Regulaminy i zarządzenia”

Czytelnia akt w budynku przy ul. Chlebowej 4/8


61 64 09 000 wew. 3 i ponownie 2

W czytelni akt udostępniane są (osobom uprawnionym)  akta spraw sądowych rozpoznawanych przez Wydziały :

 • VII Gospodarczy Rejestru Zastawów
 • VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami, zalecane jest zamawianie akt z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez zakładkę „Umów wizytę” (https://poznan-nowemiasto.sr.gov.pl/umow-wizyte,m,m2,283) lub przesyłając wniosek na adres e-mail.

Szczegółowy zakres zadań Czytelni akt określa regulamin Czytelni akt KRS oraz RZ Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu opublikowany na stronie tut. Sądu w zakładce „Regulaminy i zarządzenia”

Rejestr zmian dla: Czytelnie akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2022-07-20
Publikacja w dniu:
2022-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2022-07-20
Publikacja w dniu:
2022-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-12-13
Publikacja w dniu:
2021-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-09-22
Publikacja w dniu:
2021-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2021-09-22
Publikacja w dniu:
2021-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Bohaczyk
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
Danuta Imbierska
Opublikował:
Marcin Walczak
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-01-20
Opis zmiany:
Publikacja informacji