V Ns 687/17

Zarządzenie

,,W Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny w sprawie o sygn. akt V Ns 687/17 z wniosku Eugeniusza Pożegowiaka toczy się postępowanie o złożenie do depozytu sądowego kwoty 300 zł na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznani.u Sąd ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika kuratora w osobie: radcy prawnego Kamila Płowucha adres ul. E. Raczyńskiego 14/16 w Swarzędzu

Sąd wzywa następców prawnych Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” w Poznaniu do zgłoszenia swojego udziału w sprawie oraz wykazania swojego następstwa prawnego po wyżej wymienionym w terminie 1 miesiąca pod rygorem przyjęcia, że wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”.

Asesor sąd.Joanna ArmanowskaRejestr zmian dla: V Ns 687/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2017-12-22
Publikacja w dniu:
2017-12-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Karolina Kołodziejczak
Dokument z dnia:
2017-12-22
Publikacja w dniu:
2017-12-22
Opis zmiany:
b/d