SĄD REJONOWY POZNAŃ

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

A A A  

WW651PX

W związku z nadal występującymi problemami z poprawnością
działania systemu telefonicznej obsługi Sądu, uprzejmie
zawiadamiamy, że z dniem 3 października 2016 roku
zostanie on wyłączony.
Poniżej przedstawiamy numery telefonów Biura Obsługi
Interesantów:
61-64-73-615
informacje w sprawach: cywilnych, rodzinnych, karnych oraz innych
61-64-73-740
informacje w sprawach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego
i Rejestru Zastawów
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zamknij
W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358], których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach.